Maraš razriješena, Vuković novi izvršni direktor Plantaža

Maraš razriješena, Vuković novi izvršni direktor Plantaža


Verica Maraš, Foto: Boris Pejović

Verica Maraš, Foto: Boris Pejović

Verica Maraš razriješena je sa funkcije izvrišnog direktora kompanije 13. jul – Plantaže.

Za novog izvršnog direktora imenovan je Miroslav Vuković, dosadašnji direktor Sektora pravnih i opštih poslova.

Iz Plantaža je saopšteno da je Maraš razriješena na lični zahtjev “iz objektivnih razloga, vođena interesima kompanije i novonastalim okolnostima”.

“Odbor direktora se zahvalio Maraš na dosadašnjoj profesionalnoj saradnji i postignutim rezultatima. Odbor direktora je donio odluku da se na funkciju izvršnog direktora imenuje Miroslav Vuković, direktor Sektora pravnih i opštih poslova”, navodi se u saopštenju.

Dodaju da “zbog potrebe da se neutrališu neosnovane informacije koje su plasirane javnosti, javnost se informiše da g. Maraš svoje razrješenje nije uslovaljavala isplatom bilo kakve otpremnine”.

“Odbor direktora je u skladu sa obavezama iz Statuta izvršio imenovanje odgovarajućih tijela sastavljenih od po dva člana odbora i tri stručna lica iz kompanije, kao stručnih tijela za njegov dalji uspješan rad”.

Iz Plataža je saopšteno da su pokrenute i aktivnosti za organizovanje revizorskog odbora u Kompaniji.

“Odbor je razmotrio više tekućih pitanja iz domena svoje nadležnosti, posebno nagalašavajući potrebu faunkcionisanja Kompanije u uslovima djelovanja korona virusa”, zaključuje se u saopštenju.

Vijesti


//=BANNER(“Single below article”)?>

Source link

Preporučeno za vas