Filijala Lovćen banke u Petnjici

Lovćen banka otvorila filijalu u Petnjici


Nakon otvaranja jedanaest filijala širom Crne Gore, Lovćen banka AD Podgorica nastavlja ulaganje u širenje poslovne mreže na sjeveru, otvaranjem šaltera u Petnjici. Trenutno u Petnjici ne radi nijedna banka, pa je otvaranje šaltera preko kog mogu obaviti neophodne bankarske usluge, za građane ovog područja veoma značajno.

Svečano otvaranje, šaltera Petnjica je održano u četvrtak, 7. novembra 2019. godine u 13 h.  Šalter se nalazi u prostorijama JU Centar za kulturu Petnjica i klijentima će biti na usluzi radnim danima od 8h do 16h i subotom od 8h do 13h.  

Tokom otvaranja filijale , okupljenima su se obratili:

 • Aleksandra Popović – Predsjednica Odbora direktora Lovćen banke
   
 • Samir Agović –  Predsjednik opštine Petnjica
   
 • dr Vinko Nikić – Glavni izvršni direktor  
   
 • Draško Trninić – Izvršni direktor za upravljanje poslovanjem sa stanovništvom, likvidnošću i Call centrom
   
 • Haris Kurtagić  – Rukovodilac filijale Rožaje i Šaltera Petnjica
   

Na svečanom koktelu, od strane Lovćen banke je uručena je i donacije od 1.000 EUR,  JU Srednja mješovita škola Petnjica, kao pomoć za kupovinu kombi vozila koje će se koristiti za potrebe prevoza učenika. Donaciji su se pridružili Zetagradnja i Izet Rastoder sa po 2.000EUR.

Lovćen banka AD Podgorica ove godine je obilježila jubilej – pet godina rada na crnogorskom bankarskom tržištu. Banku su osnovali domaći poslovni ljudi i naučni radnici, zajedno sa njemačkim državnim investiciono-razvojnim fondom DEG-om (KfW grupa), jednom od najvećih evropskih razvojnih institucija.

Sa otvaranja
Sa otvaranja

OBRAĆANJA PREDSTAVNIKA LOVĆEN BANKE  

Aleksandra Popović – Predsjednica Odbora direktora Lovćen banke  

Ovdje, na Sjeveru ekonomska šansa je i budućnost za Crnu Goru.

U Petnjici i šire, postoje veliki resursi i potencijali koje treba značajnije koristiti. Poljoprivredno zemljište, šume, hidro potencijali, prirodne ljepote, stočarstvo, pčelarstvo, proizvodnja krompira, ljekovitog bilja, malinarstvo i nove kulture, plastenici, potencijali za razvoj izletničkog, lovnog, ribolovnog, sportskog turizma i drugi sadržaji…

Petnjica i Podgorica nijesu toliko udaljene, putna infrastruktura i moderne saobraćajnice će smanjiti svaku geografsku udaljenost. Ali ono što ovdje uspijeva i što se proizvodi je važno za razvoj naše đece i omladine, jer su vaši proizvodi zdravi, ekološki čisti, a potencijali za dalji razvoj su toliki da bi se odavde mogla snabdijevati još jedna Crna Gora.

Aleksandra Popović
Aleksandra Popović

Lovćen banka je banka ovoga vremena i ovoga naroda – nastala kao rezultat višedecenijske saradnje sa prestižnim evropskim i svjetskim finansijskim institucijama, iz moćnih država svijeta. Na tržištu smo pet godina. Na bazi tog i mnogih prethodnih iskustava – procjenjujemo da je Petnjica značajna za viziju ove Banke. Sa privredom i građanima ove opštine, želimo dalje da unapređujemo ovaj, po mnogo čemu, poseban i važan dio Crne Gore.

Biće ovo za tim Lovćen banke uzbudljiv put u jednu novu razvojnu i bankarsku priču, drugačiju od one na koju smo navikli.  

Nadam se da ćemo se naredni put sresti da razgovaramo o vašim projektima i idejama, o vašim porodicama koje nijesu u Petnjici ili nijesu u Crnoj Gori, što me uvijek podsjeti na riječi Meše Selimovića: „Bez te tačke za koju si vezan, život nije odlaženje i vraćanje, nego lutanje“.

Samir Agović –  Predsjednik opštine Petnjica

Zahvaljujem Lovćen banka timu jer su odlučili da uvaže naše predloge i svoje poslovanje prošire i na Petnjicu, što je veoma značajno za nas. Ako imate na usluzi Banku i bankare koji razumije potrebe ovog kraja i njegovih građana, ubijeđen sam da će to biti novi zamajac u razvoju našeg grada i generator budućih uspjeha. Zbog toga vjerujem u naše partnersto.  

Cijenim da smo u Lovćen banci našli partnera sa kojim ćemo u narednom periodu zajednički raditi na osmišljavanju politika za podršku projektima iz agrobiznisa i turizma, čime ćemo uz svjež kapital iz Lovćen banke za nove ideje, dati doprinos razvoju Petnjice.  

Samir Agović
Samir Agović

Pozivam sve koji to mogu, od fizičkih lica do pravnih subjekata, da otvore račun i budu klijenti Lovćen banke jer Banka za razliku od nas može odavde otići. Time ćemo dati doprinos da Banka ovdje ostane.  

Zahvaljujem Banci i na tome što su zaposlili lokalnu radnu snagu, čime je obezbijeđena egzistencija za par porodica iz Petnjice.    

Mislim da moramo raditi na promjeni navike da se uzimaju samo potrošački krediti i ovo je šansa da tu naviku promijenimo kroz uzimanje razvojnih kredita.  

Dr Vinko Nikić – Glavni izvršni direktor

Slijedeći potrebe postojećih i potencijalnih klijenata, Lovćen banka današnjim otvaranjem ekspoziture u Petnjici, širi svoje prisustvo na sjeveru Crne Gore.

Mišljenja smo da Petnjica kao jedna od najmlađih opština na teritoriji Crne Gore i njeni građani današnjim otvaranjem ekspoziture dobijaju novu vrijednost u vidu bankarske usluge zbog koje su morali da idu do Berana ili Rožaja.  Dolaskom Lovćen banke svi građani Petnjice dobijaju punu paletu bankarskih usluga, kako za pravna lica tako i za građane.

Vinko Nikić
Vinko Nikić

Lovćen banka od samog početka svoju pažnju usmjerava na mala i srednja preduzeća, kao i mikro preduzetnike i sigurno smo da i u Petnjici postoji veliki broj novih ideja prije svega mikro i malog biznisa i time našim dolaskom ovdje dajemo šansu preduzećima kao i samostalnim preduzetnicima da ove ideje pretvore u stvarnost.

Velika lepeza ponude za sva pravna lica u Crnoj Gori počev od povoljnih kredita za obrtna sredstva, overdraft kredita, pa do investicionih kredita su garant da je Lovćen banka prava i sigurna adresa za pretvaranje svih kvalitetnih biznis ideja u stvarnost.

Dolaskom Lovćen banke u Petnjicu dokazujemo da smo Banka ovoga vremena i ovoga naroda i na taj način u potpunosti slijedimo svoju misiju postojanja, stvarajući uslove za razvoj i najmanje razvijenih djelova naše zemlje, jer vjerujemo da i Petnjica u sebi ima takav potencijal.  

Draško Trninić – Izvršni direktor za upravljanje poslovanjem sa stanovništvom, likvidnošću i Call centrom  

Od danas ste u Petnjici dobili novog komšiju. Vi znate šta znači biti dobar komšija posebno kad i brat i sestra umiju biti daleko. Zato je važno da imate nekog ko vas može saslušati i razumjeti, a to je od danas Lovćen banka.

Radićemo ono što sa uspjehom radimo ovih pet godina, da razvijamo i otvaramo nova radna mjesta. Jasne su nam vizije i pravci razvoja Petnjice i spremni smo da prepoznamo i podržimo sve dobre ideje za dobrobit ovog kraja. Za sve vaše buduće projekte možete od danas dobiti podršku u Petnjici kao u bilo kojem drugom gradu u Crnoj Gori.   

Draško Trninić
Draško Trninić

Haris Kurtagić  – Rukovodilac filijale Rožaje i Šaltera Petnjica

Otvaranjem Šaltera u Petnjici Lovćen banka je pokazala da je Banka svih građana Crne Gore jer radi na širenju mreže širom zemlje pružajući usluge građanima sa sjevera i juga. Šalter Petnjica će pružati usluge otvaranja računa za fizička i pravna lica, izdavanje platnih kartica, prijem i slanja novca preko Western Uniona i Ria-e kao i LORO doznake, izdavanje garancija, kao i prijem aplikacija za kratkoročne i dugoročne kredite.  

Haris Kurtagić
Haris Kurtagić

Source link

Preporučeno za vas