Izvor rijeke Lještanice

Krivična prijava protiv opštinara zbog Lještanice


“Nevedene službe su zanemarujući pozitivne pravne propise, mišljenja stručnih državnih institucija za zaštitu prirode, građana Lijeske i Bijelog Polja, omogućili realizaciju namjere izmjene hidrološke slike rijeke, gradnje kaptaže na vodoizvorištu pitke vode odakle domaćinstva cijevima odvode vodu za piće, ali i oštećenja biljnog i životinjskog svijeta vodotoka i šire okoline u kojoj je smješten planirani park prirode ‘Kanjon rijeke Stožernice’”, navodi se u krivičnoj prijavi
Edit

Nevladina organizacija “Grin Houm” podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv službenih lica iz Opštine Bijelo Polje i opštinskih sekretarijata za uređenje prostora i ruralni i održivi razvoj, zbog osnovane sumnje da su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja u sticaju sa krivičnim djelima zagađenje životne sredine iz člana i oštećenja životne sredine zato što su zloupotrebom, nevršenjem i prekoračenjem službenih ovlašćenja u produženom trajanju, omogućili koncesionaru za izgradnju mHE Lještanica, kompaniji “Hydro Lještanica”, da na lokaciji vodoizvorište rijeke „Lještanice“ u Bijelom Polju dobije ekološku saglasnost na Lokalnu Studiju lokacije i korigovani izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje mHE „Lještanica“.

“Nevedene službe su zanemarujući pozitivne pravne propise, mišljenja stručnih državnih institucija za zaštitu prirode, građana Lijeske i Bijelog Polja, omogućili realizaciju namjere izmjene hidrološke slike rijeke, gradnje kaptaže na vodoizvorištu pitke vode odakle domaćinstva cijevima odvode vodu za piće, ali i oštećenja biljnog i životinjskog svijeta vodotoka i šire okoline u kojoj je smješten planirani park prirode ‘Kanjon rijeke Stožernice’”, navodi se u krivičnoj prijavi.

Ta NVO tvrdi da je Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj svjesno prikrivao činjenicu da se sa mjesta za vodosnabdijevanje mještana Lijeske planira kaptiranje pijaće vode za potrebe mHE “Lještanica” kako bi izbjegao kršenje Zakona o vodama, u kojim se navodi da korišćenje voda za snabdijevanje stanovništva vodom za piće i napajanje stoke ima prioritet nad korišćenjem voda za ostale namjene, te da se vode koje se koriste ili su namijenjene za vodosnabdijevanje ne mogu koristiti za druge namjene na način koji bi nepovoljno uticao na potrebnu količinu i svojstva vode za vodosnabdijevanje.

O nezadovoljstvu i otporu građana za izgradnju mHE Lještanica, govoriće i građani okupljeni na protestnom skupu, zakazanom 17. decembra u 10 sati, kao i 150 potpisa prikupljenih protiv izgradnje ove hidroelektrane od strane mještana Lijeske, 600 potpisa građana Bijelog Polja upućenih presjedniku Opštine, kao i tužbe mještana za radi poništaja odluke o eksproprijaciji nepokretnosti zemljišta i podnijeta inicijativa Ustavnom sudu za pokretanje postupka za ocjenu saglasnosti sa Ustavom i zakonom odluke o donošenju Lokalne studije lokacije mHE”.

Nevladine organizacije i građanski aktivisti pozvali su sve zainteresovane da se okupe isped zgrade bjelopoljske Opštine, uoči, kako su naveli, apsurdne javne rasprave o Elaboratu za izgradnju male hidroelektrane “Lještanica”, a “Grin Houm” će organizovati i prevoz od Podgorice, Kolašina i Mojkovca do Bijelog Polja za zainteresovane građane





Source link

Preporučeno za vas