Kontrola optužnice podignute protiv bivšeg rukovodstva IRF zakazana za 22. jul

Kontrola optužnice podignute protiv bivšeg rukovodstva IRF zakazana za 22. jul


Uskoro u sudnici: Vukčević (arhiva/ilustracija), Foto: Djuric Zoran

Uskoro u sudnici: Vukčević (arhiva/ilustracija), Foto: Djuric Zoran

Viši sud u Podgrici za 22. jul zakazao je termin za kontrolu optužnice radi ispitivanja ocjene zakonitosti i opravdanosti, koju je Specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv protiv bivšeg rukovodstva Investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića, Zorana Vujovića i Branislava Jankovića zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u pokušaju.

Optužnicom SDT-a obuhvaćena je i bivša šefica kabineta IRF-a Slobodanka Radulović, kojoj se na teret stavlja krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem pomaganja.

”Okrivljeni Z. V. je zloupotrebom svog položaja u cilju obezbjeđivanja obavezne isplate otpremnina u slučaju prestanka funkcija, dao nalog okrivljenoj S. R. za sačinjavanje lažnih ugovora o radu u cilju pribavljanja sebi i licima – Z. V., B. J., I. M. i V. D. protivpravne imovinske koristi, koji nalog je okrivljena S. R. izvršila, a okrivljeni Z. V., Z. V. i B.J. tako sačinjene ugovore potpisali”, piše u odgovoru sutkinje-portparola Višeg suda u Podgorici Marije Raković.

Optužnica protiv bivših čelnika IRF-a rezultat je izviđaja i istrage SDT-a pokrenutih nakon što im je još aktuelno rukovodstvo Fonda, 21. septembra 2021. godine, podnijelo krivičnu prijavu zbog sumnje da su nakon parlamentarnih izbora, a očekujući formiranje nove vlasti i eventualnu smjenu u preduzećima čiji je osnivač država, tokom oktobra i novembra 2020. preduzeli niz nezakonitih radnji – falsifikovanja i uništavanja originalne arhivske dokumentacije koja se čuva u ručnim i elektronskim registrima.

”Postoji osnovana sumnja da su prijavljeni falsifikovali svoje ugovore o radu, u dijelu kojim su sebi nezakonito ugovorili pravo na isplatu otpremnine u iznosu od 24 neto zarade u slučaju razrješenja sa funkcije ili podnošenja ostavke, pri čemu bi im IRF, na njihov zahtjev, morao isplatiti novčani iznos od više stotina hiljada eura”, pisalo je u krivičnoj prijavi, koju su tada u ime IRF-a podnijeli predsjednik Odbora direktora Velizar Kaluđerović i izvršna direktorica Irena Radović.

Nakon smjene, a kada im novi Odbor direktora IRF-a nije dao odobrenje za isplatu otpremnina, Vukčević, Vujović i Janković su pokrenuli parnične postupke u Osnovnom sudu u Podgorici.

Tužbe protiv IRF-a bile su povod za pokretanje interne istrage unutar IRF-a gdje je odmah utvrđeno da se personalni podaci ne poklapaju u ručnoj i elektronskoj arhivi Fonda.

Novo rukovodstvo je nakon analize baze digitalnih podataka IRF-a otkrilo malverzacije polovinom juna prošle godine, a potom su angažovali i vještaka IT sektora, koji je potvrdio da je manipulisano elektronskom bazom i to upravo za ugovore o radu funkcionera bivšeg menadžmenta.

”Istrajnost u pogledu zahtjeva za isplatu otpremnina kao i stav novog rukovdstva IRF-a da se radi o enormno visokim iznosima otpremnina naveo je na sumnju i obaveznu provjeru ugovora o radu. Izvršena je provjera u njihovim personalnim dosijeima IRF-a, kao i upoređivanje sa elektronskom arhivom IRF-a. Pretragom elektronske arhive utvrđeno je da su zavedeni svi ugovori zaposlenih, osim ugovora o radu prijavljenih”, navodi se u krivičnoj prijavi.

SDT vjeruje da je namjera optuženih bila da falsifikovanjem poslovne dokumentacije pribave sebi imovinsku korist, koja im validnim ugovorima nije bilo predviđena nakon odlaska sa funkcije.

Bivši predsjednik Odbora direktora od IRF-a Zoran Vukčević na taj način potraživao je isplatu otpremnine od 92.792,40 eura. Optuženi Janković je 18. januara 2021. podnio ostavku, ali je odmah tražio isplatu otpremnine od 63.966 eura, a potom se nekoliko puta obraćao novom rukovodstvu Fonda za isplatu 24 mjesečne neto zarade, a kada mu nije udovoljeno, obratio se Agenciji za mirno rješavanje sporova i Osnovnom sudu u Podgorici.

Analizom baze podataka i za okrivljenog Zorana Vujovića utvrđene su sumnje da je manipulisano podacima u njegovom personalnom dosijeu, a nakon što je 16. februara 2021. podnio ostavku, tražio je isplatu 61.313 eura otpremnine.

U IT bazi mijenjani su i ugovori za menadžera Sektora rizika Vladislava Dulovića, kojem je unijeta klauzula isplate otpremnine u iznosu od 54.631 eura, ali i za bivšeg sekretara Iliju Markovića kojem je u dodata isplata od preko 30.000 eura.

Specijalni tužilac Zoran Vučinić protiv njih dvojice obustavio je istragu.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas