Sa današnjeg skupa Mitropolije ispred Skupštine Crne Gore

Kavarić: Kada bi se Pažinu vjerovalo na riječ pomislili bi da govori o modernom i poštenom zakonu


Kavarić je Pažinu napisao i da ga, kao kolegu, mora pitati što će mu ovaj “grandiozni pravni akt”, ako se po njegovim riječima “imovinski spor države sa vjerskom zajednicom rješava primjenom istih pravnih pravila i procedura koja važe za sve druge imovinske sporove u Crnoj Gori“
Edit

Pravni zastupnik Mitropolije crnogorsko-primorske, advokata Dalibor Kavarić poručio je ministru pravde Zoranu Pažinu da je njegova “pravna minucioznost i umijeće koju ste promovisali prilikom donošenja” Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, “ravna težini pravnih argumenata naoružanog razbojnika koji je sa pištoljem upao u kuću vlasnika i koji mu kaže: ‘Daj mi sve što imaš jer ja imam pištolj, a ti nemaš'”. 

Dodao je i da je Pažinov pištolj” “monopol fizičke prinude koju po definiciji posjedujete kao predstavnik državne vlasti”.

On je reagovao na Pažinovih “šest nivoa pravne zaštite za MCP, uključujući Sud u Strazburu” koje je saopštio na sjednici Zakonodavnog odbora i na odluku Zakonodavnog odbora o podršci predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. 

“Ministre Pažin, kada bi Vam čovjek vjerovao na riječ pomislio bi da zaista govorite o nekom modernom i poštenom zakonu. Ali taj akt najbolji je svjedok protiv Vas. Iako će Vas ti članovi predloga zakona progoniti u budućnosti kao dokaz Vašeg profesionalnog posrnuća, ja ću Vas upravo podsjetiti na njih. Vi i Vaši drugovi ste planirali, ako vam pođe za rukom, da po čl. 62 predloga zakona vjerske objekte i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore a za koje tvrdite da su izgrađeni, ili pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, kao i vjerske objekte koji su izgrađeni na teritoriji Crne Gore zajedničkim ulaganjima građana do 1. decembra 1918. godine i za koje ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica, kao kulturna baština Crne Gore, postanu državna svojina”, napisao je advokat Kavarić. 

Zakon guraju jer se boje svojih sudova

Ocijenio je da Pažin, kada govori o šest nivoa pravne zaštite za MCP, uključujući Sud u Strazburu “očigledno misli na određenje iz istoga člana – da će se u pogledu postojanja dokaza o činjenicama iz st. 1 i 2 tog člana primijeniti dokazna sredstva i pravila dokazivanja u skladu sa Zakonom o upravnom postupku i supsidijarno Zakonom o parničnom postupku”. 

Spočitao je Pažinu da na procesno manipulativan način vješto izbjegava “jednu suštinsku sitnicu”. 

“Da je, kako ste planirali, Vaš organ uprave, nadležan za poslove imovine, dužan da, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu vašeg zakona, utvrdi vjerske objekte i zemljište koji su u smislu člana 62  zakona državna svojina, da izvrši njihov popis i podnese zahtjev za upis prava državne svojine na tim nepokretnostima u katastar nepokretnosti. Kao što previđate i kardinalnu i kriminalnu sitnicu da je organ uprave nadležan za poslove katastra dužan da upis zahtjeva iz stava 1 tog člana izvrši u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, o čemu, bez odlaganja, obavještava vjersku zajednicu koja koristi objekte i zemljište”.

Kavarić je Pažinu napisao i da ga, kao kolegu, mora pitati što će mu ovaj “grandiozni pravni akt”, ako se po njegovim riječima “imovinski spor države sa vjerskom zajednicom rješava primjenom istih pravnih pravila i procedura koja važe za sve druge imovinske sporove u Crnoj Gori“, i ako su ta pravila i procedure već kodifikovane u domaćim i međunarodnim propisima. 

“I odmah ću Vam odgovoriti ono što Vi dobro znate – zato što se bojite sudova i to sudova pod vašom kontrolom, i zato što želite da MCP kao upisanoga vlasnika shodno svim materijalnim i procesnim propisima ispišete i razbaštinite, da je bacite na koljena i dovedete u procesno inferioran položaj kako bi Crkva, iako upisani vlasnik prava svojine sa svim garancijama toga prava, došla u situaciju da dokazuje notorne, utvrđene i apsolutne činjenice”,kazao je Kavarić. 

“Pažinovih šest krugova pakla”

Pravni zastupnik MCP optužio je Pažina da Predlogom zakona pokušava da, umjesto imperativnog principa o teretu dokazivanja iz člana 219 Zakona o parničnom postupku, koji propisuje da stranka koja osporava postojanje nekog prava snosi teret dokazivanja, dovodi upisanoga vlasnika u poziciju da dokazuje da je vlasnik. 

“Na ovaj način Vi ne samo kršite sistemska i ustavna određenja već i podcjenjujete upisanog vlasnika rugajući se njegovoj pravnoj sigurnosti…Kad ste toliko sigurni u tih ‘šest nivoa pravne zaštite’ u slučajevima bilo kog imovinskog spora uključujući i zaštitu pred domaćim sudovima i Evropskim sudom prije finalne odluke o vlasništvu nad spornom imovinom, kako ste kazali na sjednici Zakonodavnog odbora, što Vi ne koristite tih šest nivoa pravne zaštite, koji iz Vaše perspektive zvuče kao šest krugova pakla, a ne šest nivoa sigurnosti. Jer da Vam je bilo do sigurnosti poštovali biste Ustav Crne Gore, Evropsku konvenciju za ljudska prava i druge domaće i međunarodne akte”,rekao je Kavarić. 

Neko od šefova “bacio oko” na crkvenu zemlju

Advokat je poručio Pažinu da su makar formalno morali proglasiti javni interes “ako je neko od Vaših šefova ‘bačio oko’ na neku lokaciju”. 

“Mi to razumijemo, sve je to po ljudskoj slabosti, ali ste morali u tom slučaju proglasiti ‘javni interes’ makar formalno, kao što to radite u drugim slučajevima, pa tu lokaciju dati opet u javnom interesu nekom iz uže ili šire familije ili od kumova. Slažem se ministre da je grehota da tolike lokacije leže neiskorišćeni, a mogle bi se lijepe višespratnice sagraditi na njima i lijepo pomoći državi da napuni budžet i plati rate za mnogobrojne kredite”, kazao je Kavarić. 

Pitao je Pažina od kad je to zemljište koje koriste vjerske zajednice u Crnoj Gori “kulturna baština”, a potom mu i odgovorio da je to “otkad je skočila cijena nepokrentosti i otkad je pomankalo lokacija”. 

“A jeste Crkva nazadna i nekooperativna pa čuva amanete zavještaoca i ništa ne dira vjekovima a moglo bi se lijepo poslovati na mnogim lokacijama. Gospodine Pažin, da li je ovo obećana zemlja,

“Crne Gora, za koju smo se borili i za koju ste lobirali da glasamo? Ako jeste, moram reći i Vama i Vašim šefovima da ste nas prevarili, da ste prevarili veliki broj ljudi, koji su vam vjerovali, jer da ste tada rekli da ćete otimati Crkvenu imovinu, ne znam kako bi veliki broj ljudi gledao na tu vašu ‘veliku ideju’. U krajnjem – ako ovaj pravni akt nađe ‘legalni put’ da postane ‘zakon’ to svakako njegove autore i glasače treba upisati u stranice istorije Crne Gore kao neposredne izvršioce i saučesnike u ‘zakonitom’ otimanju i razbojničkoj krađi sakralne, i to, prvo Crkvene a onda i imovine drugih vjerskih zajednica, pa ukoliko ima dovoljno volje i snage za to – neka onda mrak u Crnoj Gori postane svjetlost i bezakonje – zakon, sa svim posljedicama koje će takvo ‘prosvjetljenje’ donijeti”, kazao je Kavarić u ime pravoslavne Mitropolije crnogorsko-primorske. 

Source link

Preporučeno za vas