Kako javni servisi treba da izveštavaju tokom predizborne kampanje

Kako javni servisi treba da izveštavaju tokom predizborne kampanje


Pravilnikom se, između ostalog, reguliše način predizbornog emitovanja koji mora biti odvojen od ostatka programa zvukom ili slikom, ne sme se emitovati 10 minuta pre ili posle dečjeg programa, zabranjuje se prikriveno preporučivanje izbornih lista.

Javni servisi  podatke o toku izbora moguoznačiti kao zvanične samo ako su ih saopštili nadležni organi. Takođe, dužni su da emituje oglasne poruke svih učesnika u predizbornom programu.

"Naša prva zamerka bi bila na nivou toga što se ovaj pravilnik tiče samo elektronkih medija. Shodno zakonu o elektronskim medijima REM bi trebalo da usvoji pravilnike koji bi se ticali obaveza rada svih elektronkih medija", kaže Raša Nedeljkov iz Crte.

U Cesidu su svesni da je kampanja bez javnih funkcionera nemoguća. Opasnije je, kažu, to što stranke u predizborno vreme generišu veliki broj događaja koji dovode do medijske neravnopravnosti.

"Vaš trenutni predlog za monitoring odnosi se samo na izborni program, ovaj deo iz Člana 4  odnosi se i na ono što nije izborni program, dakle ukoliko postoje kapaciteti idealno je da se to radi u širokom ili nekom užem prajm tajmu", rekao je Bojan Klačar iz Cesida.

"Jasno je svima nama a i vama da do nekog balansa apsolutnog sigurno neće doći u ovom izbornom ciklusu, kaže Goran Petrović iz REM-a.

Iz Fondacije za otvoreno društvo skreću pažnju na izbegavanje zakonske obaveze za postupanje po službenoj dužnosti.

"Ovaj pravilnik se mogao jasnije obavezati da ćete kroz savet aktivnije reagovati i delovi koji se tiču značaja političkog subjekta ostavlja zaista dosta prostora za ocene samih članova Saveta", kaže Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo.

"Da smo mi vezani Zakonom o upravnom postupku, platično ću vam objasniti – ako posmatrate kampanju koja može da traje do 45 dana, ukoliko se uoči prekršaj drugog dana kampanje, mi imamo zakonsku obavezu da reagujemo minimum osmi dan – šta se dešava ako se prekršaj uoči 41. dana kampanje – prenosimo žute kartone na neke nove izbore", rekla je Olivera Zekić iz REM-a.

Članovi REM-a predlažu još jednu raspravu početkom sledeće nedelje.Izvor

Preporučeno za vas