Kadrovska politika i ljudski resursi Ministarstva i institucija kulture mijenjaće se nakon analize

Kadrovska politika i ljudski resursi Ministarstva i institucija kulture mijenjaće se nakon analize


Vlaović, Foto: Ministarstvo kulture i medija

Vlaović, Foto: Ministarstvo kulture i medija

Kadrovska politika i ljudski resursi Ministarstva kulture i medija, kao i institucija u oblasti kulture, mijenjaće se nakon sveobuhvatne analize zatečenog stanja i to na svim organizacionim nivoima.

To je kazala ministarka kulture i medija Maša Vlaović, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Socijaldemokrata Damira Šehovića, u vezi sa konkretnim akcijama koje će njen resor preduzeti povodom poruka koje šalju neke institucije kulture Crne Gore.

“U kulturi se ne smiju praviti kompromisi nauštrb kvaliteta, zato nećemo selektivno pristupati rješavanju problema, već ćemo ponuditi najbolja rješenja u pravcu prevazilaženja svih naslijeđenih problema, kojih ima dosta u ovom trenutku”, poručila je Vlaović, prenosi PR Centar.

Kako je kazala, njen cilj je stvaranje prevashodno profesionalnog tima koji će činiti stručnjaci i intelektualci iz oblasti kulture kojima je stalo do javnog interesa i koji će, kroz adekvatne kulturne politike, doprinijeti afirmaciji multietničke, građanske i interkulturalne Crne Gore.

Ona je navela da će posebno insistirati na tome da kadrovi iz ove oblasti dominantno rade na zaštiti, očuvanju i povećanju vidljivosti kulturnih sadržaja, kao i kreiranju brzih i kvalitetnih rješenja prilikom odlučivanja uz puno poštovanje pravila struke i zakona Crne Gore.

“Na tome aktivno radimo od prvog dana preuzimanja ovog resora, stvarajući stabilnu platformu koja će davati vidljive rezultate u kratkom roku“, rekla je Vlaović.

Ona je kazala da se, s tim ciljem, aktivno sprovode evaluacije rada kadrova na svim nivoima i vrši ocjena njihovog doprinosa u sektoru kulture.

“Jedan od mojih ciljeva je da Ministarstvo kulture i medija, radi na transparentnim i otvorenim osnovama i da uz sve konstruktivne sugestije, koje su dobrodošle, obezbijedimo raznolikost perspektiva koje stvaraju prostor za bolji rad i djelovanje svih javnih funkcionera i službenika u sistemu “ poručila je Vlaović.

Kako je kazala, uspostavljanjem kvalitetnog sistema i kulturne politike uz angažovanje istaknutih crnogorskih intelektualaca, stvaralaca i eksperata, koji dijele viziju Ministarstva, biće uspostavljeni standardi po kojima će Ministarstvo funkcionisati.

Prema riječima Vlaović, 43. Vlada i Ministarstvo kulture i medija imaju namjeru da mijenjaju politiku u oblasti kulture, uz afirmaciju navedenih vrijednosti.

Ona je istakla da kultura ne može i ne smije biti usputni resor, dodajući da je ta oblast ključna za nadograđivanje i jačanje crnogorskog identiteta i građanskog koncepta Crne Gore.

“Ministarstvo kulture i medija je u konačnom dobilo ono što mu je i pripadalo, dobilo je svoju samostalnost, i time su se stvorili uslovi da ovaj resor posveti svoj rad kulturi i unaprjeđenju stanja u njoj”, rekla je Vlaović.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas