Jesu li izvršitelji istinito prijavili imovinu?

Javni izvršitelji sakrivali na desetine hiljada prihoda?


Javni izvrštelji od marta imaju obavezu dostavljanja imovinskih kartona Agenciji, kada je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o javnim izvršiteljima koji je uveo i ovu dužnost
Edit

Centar za monitoring i istraživanje (CEMI) prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije više javnih izvršitelja, između ostalog, i zbog sumnje da nijesu prijavljivali sve prihode, a da je razlika između podataka u imovinskim izvještajima i informacija Poreske uprave kod pojedinih i više desetina hiljada eura.

U prijavi te organizacije, naslovljenoj na direktora Agencije Sretena Radonjića, stoji da od 31 javnog izvršitelja, tri uopšte nijesu predala izvještaje o imovini i prihodima, iako je to trebalo da učine do kraja aprila ove godine.

Javni izvrštelji od marta imaju obavezu dostavljanja imovinskih kartona Agenciji, kada je na snagu stupio izmijenjeni Zakon o javnim izvršiteljima koji je uveo i ovu dužnost.

Takođe, članom 23 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da ovu obavezu javni funkcioner mora ispuniti u roku od 30 dana od dana stupanje na funkciju, odnosno u konkretnom slučaju, u istom roku od dana stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o javnim izvršiteljima.

Kako stoji u prijavi, koju potpisuje izvršna direktorica CEMI-ja Ana Nenezić, oni koji uopšte nisu dostavili karton Agenciji su Aleksandar Bošković, Vladimir Vujotić i Armin Camić.

Vujoticev karton se nalazi u registru Agencije.

“Od 28 javnih izvršitelja, koji su podnijeli izvještaje, devet nije prijavilo prihode od vršenja javne funkcije. To su: Ivana Jelušić, Ana Nikić, Veselin Šćepanović, Mato Jovićević, Jasminka Bajović, Darko Rajković, Maja Ajković, Biljana Nikčević i Radovan Koprivica, koji nijesu prijavili prihode od vršenja javne funkcije”, stoji u prijavi izvršne direktorice CEMI-ja.

Ana Nenezić
Ana Nenezić(Foto: PR Centar)

Nenezić traži da Agencija izvrši provjeru podataka iz podnesenih izvještaja, upoređivanjem tih podataka sa prikupljenim podacima o imovini i prihodima javnog funkcionera od organa vlasti i pravnih lica koji raspolažu tim podacima.

Jasno je da u ovom konkretnom slučaju Agencija nije izvršila svoju zakonsku obavezu, odnosno da nije izvršila provjeru da li su javni izvršitelji podnijeli izvještaje o prihodima i imovini u zakonom propisanom roku, kao ni sadržinu tih izvještaja”, piše u prijavi Nenezićeve

Ističe i da većina prvih kartona koje su podnijeli javni izvršitelji nije sadržala informacije o prihodima po osnovu obavljanja javno-izvršiteljske djelatnosti, te je većina njih u vanrednim kartonima koji se odnose na uvećanje imovine vrijednosti preko 5.000 eura, prijavili prihode po osnovu obavljanja tog posla.

“Članovi organa Komore javnih izvršitelja, uz izuzetak predsjednika Komore, nijesu uredno prijavili prihode koje ostvaruju po osnovu naknada za rad u organima Komore, iako je ova obaveza propisana Zakonom o sprečavanju korupcije,” napominje Nenezić. Predsjednik Komore je Vidak Latković.

Samo je predsjednik Komore Vidak Latković uredno prijavio prihode koje ostvaruju po osnovu naknada za rad u njihovim organima, naveli su iz CEMI-ja

Nenezić je uz prijavu dostavila i tabelu javnih izvršitelja na osnovu koje se u pojedinim slučajevima vidi da su, u imovinskom kartonu prijavili da su od te djelatnosti za godinu zaradili skoro 19.000, dok im je, prema podacima Poreske uprave, godišnji promet bio više od 44.500 eura.

Source link

Preporučeno za vas