Izborne liste za Nacionalne savete do 19. oktobra


Republička izborna komisija usvojila je ove rokove na današnjoj sednici, a usvojen je i rok za donošenje Rešenja o zaključenju posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina, 19. oktobar, dok je rok za utvrđivanje i objavljivanje izveštaja sa ukupnim rezultatima izbora 8. novembar u 20 časova.

Preporuka RIK-a je da učesnici izborne liste podnose svaki dan od 9 do 18 časova u Narodnoj skupštini, dok će oni koji žele da dođu preko vikenda morati da se najave svakog petka do 17 sati.

Konačan broj birača biće poznat do 1. novembra u ponoć.

U izborima za Nacionalne savete nacionalnih manjina učestvuju 22 nacionalne manjine, 18 će glasati direktno – albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska i češka nacionalna manjina.

Četiri nacionalne manjine – makedonska, ruska, hrvatska i crnogorska će na izborima učestvovati putem elektorskih skupština.

Boje glasačkih listića i kontrolne liste ostale su iste kao i na prethodnim izborima, kontrolni list biće boje kajsije, dok će dve najveće nacionalne manjine – mađarska i bošnjačka – imati glasačke listiće rezedo boje sa svetlosivim, odnosno braon okvirom.

Ostale nacionalne manjine imaće glasačke listiće led sive boje dok će se okvir na listiću razlikovati za svaku posebno.

Kada su u pitanju nacionalne manjine koje će na izborima učestvovati putem elektorskih skupština, makedonska nacionalna manjina imaće listiće žute, ruska svetloplave, hrvatska svetlozelene i crnogorska roze boje.

Na neposrednim izborima za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraće se 15 članova Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, 15 članova aškalijske, 35 članova bošnjačke, 19 članova bugarske, 19 članova bunjevačke, 23 člana vlaške, 15 članova grčke, 15 članova egipatske, 35 članova mađarske, 15 članova nemačke, 15 članova poljske, 35 članova romske, 23 člana rumunske, 19 članova rusinske, 29 članova slovačke, kao i po 15 članova slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine za članove Nacionalnih saveta nacionalnih manjina biraće se 23 člana makedonske, 15 članova ruske, 23 člana crnogorske i 29 članova hrvatske nacionalne manjine.

Izbori za Nacionalne savete nacionalnih manjina biće održani 4. novembra 2018. godine.Izvor

Preporučeno za vas