Iz javne uprave želi da ode 1.770 radnika

Iz javne uprave želi da ode 1.770 radnika


Ministarka javne uprave kazala je da još ne znaju koliko će ukupno ljudi na taj način otići sa svojih radnih mjesta. Poručila je da optimizacija koju sprovode ne znači samo otpuštanja, već da žele da stvore racionalnu i efikasnu javnu upravu.
Edit

Sporazumni prekid radnog odnosa, uz isplatu otpremnine, na državnom nivou tražilo je 1450 radnika, a na lokalnom 320 zaposlenih. Međutim, još nije poznato koliko će njih za to dobiti saglasnost svog starješine i otići iz javne uprave.  

“U toku je donošenje odluka i već posjedujemo informacije da je određeni broj sporazuma zaključen i na centralnom i na lokalnom nivou. Najviše je interesovanja iskazano u oblasti prosvjete, zdravstva, rada i socijalnog staranja, finansija i unutrašnjih poslova”, kazala je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, u Bojama jutra na TV Vijesti.

Osnovni kriterijum za zaključivanje Sporazuma o prestanku radnog odnosa je to da zaposleni nije od značaja, niti neohodan za nesmetan rad organa. Predviđeno je da nakon što potpiše Sporazum, na to radno mjesto ne može doći novi zaposleni, već mora biti eliminisano iz Sistematizacije. 

Ipak, ministarka kaže da će biti i novih zapošljavanja, ali da se moraju sprovoditi po striktnim procedurama. Prema podacima Vlade, na centralnom nivou imamo 38.500, a na lokalnom 12.174 radnika, dakle ukupno više od 50 hiljada zaposlenih u javnoj upravi. 

Na pitanje koliko će Sporazumni prekidi radnog odnosa uz isplatu otpremnina, uticati na reformu javne uprave, Pribilović kaže da Plan optimizacije ne znači samo smanjenje broja radnika.      

“Kažem da je ovo proces optimizacije, ne samo smanjenja, nego da pokušamo da raspoložive resurse upotrijebimo na adekvatan način i da dobijemo što veći kvalitet i efektivnost”, kazala je Pribilović.

Višak zaposlenih na državnim jaslama se godinama gomilao, uglavnom po partijskim linijama. Upozorenja su stizala i od eksperata Svjetske banke, recimo da imamo previše ministarstava i organa javne uprave.  

“Broj ministarstvava je ostao isti, što se tiče organa, smanjen je sa 35 na 29”, navodi ministarka.

  Kada je riječ o otpremninama, svaki organ mora imati novac za to u svom budžetu. Ako nema, treba da se obrati Ministarstvu finansija.   

Imate li procjenu koliko će novca otići na otpremnine? 

“Ne, još je prerano, dok ne budemo imali evidenciju potpisanih Sporazuma i koliko su to organi isplatili iz svojih budžeta, ono što mogu reći je da je kod Ministarstva finansija obezbjeđen iznos od dva miliona i 700 hiljada za isplatu otpremnina”  

 Oni koji odu, pet godina nakon isplate otpremnine neće moći da rade u javnoj upravi. Osim u slučaju da vrate otpremninu.  

Source link

Preporučeno za vas