Ilustracija

Inspekcija zabranila rad u 14 zdravstvenih ustanova, kazne skoro 77.000 eura


Inspekcija je zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru kontrolisala vođenje medicinske dokumentacije, primjenu odredbi Zakona o zaštiti prava pacijenata, poštovanje radnog vremena, medicinska sredstava i ljekova
Edit

Zdravstvena inspekcija je tokom ove godine zabranila rad u 14 zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori i zbog nepravilnosti izrekla skoro 77 hiljada eura novčanih kazni.

Inspekcija je zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom sektoru kontrolisala vođenje medicinske dokumentacije, primjenu odredbi Zakona o zaštiti prava pacijenata, poštovanje radnog vremena, medicinska sredstava i ljekova.

U apotekama je kontrolisano izdavanje ljekova na recept i prisustvo farmaceuta u apotekama, a s svim zdravstvenim ustanovama kontrolisana je primjena odredbi Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

„Zdravstvena inspekcija je za nepravilnosti izrekla novčane kazne u iznosu od 76,9 hiljada eura i zabranila rad u 14 zdravstvenih ustanova“, navodi se u saopštenju objavljeno na sajtu Uprave za inspekcijske poslove.

Navodi se da su rješenja o zabrani rada donesena zbog neposjedovanja kadra kao i zbog pružanje zdravstvenih usluga van zdravstvene ustanove.

Inspekcija je kao najčešće nepravilnosti utvrdila da zdravstveni radnik ne vodi medicinsku dokumentaciju u skladu sa Zakonom, da je medicinski radnik napustio radno mjesto a da nije obezbijedio zamjenu, da nije unosio podatak u medicinsku dokumentaciju o pristanku odnosno odbijanju na predloženu medicinsku intervenciju.

„Zdravstvena ustanova ne pruža zdravstvenu zaštitu u kontinuitetu, zdravstvena ustanova nije obavijestila Ministarstvo zdravlja o promjeni uslova u pogledu prostora, opreme i kadra“, kaže se u saopštenju.

U apotekama najčešće konstatovane nepravilnosti su da je farmaceut izdao lijek bez recepta čiji je režim izdavanja na recept i da apoteka nije prestala sa radom za vrijeme trajanja odsustva.

Source link

Preporučeno za vas