Lovci svojevremeno u Solani

Hoće da love i na „novoj” solani


“Više od pola godine, nemamo nikakvih odgovora na naše dopise i apele iako smo podnijeli i peticiju koju je potpisalo hiljadu i po mještana”, kažu u lovačkim udruženjima
Edit

Ulcinjski lovci tvrde da su nezadovoljni što predsjednik opštine Ljoro Nrekić ne preduzima nikakve korake da omogući lov na dijelu solane – “nova solana” ili Knete, iako ga na to obavezuje zaključak lokalnog parlamenta iz juna prošle godine.

“Više od pola godine, nemamo nikakvih odgovora na naše dopise i apele iako smo podnijeli i peticiju koju je potpisalo hiljadu i po mještana”, kažu u lovačkim udruženjima, koja su kao opciju najavili i svakodnevne proteste, ukoliko im se ne izađe u susret.

Ulcinjska Skupština je 24. juna usvojila Odluku o proglašenju parka prirode “Ulcinjska solana”.

U raspravi je, između ostalih, učestvovao i predstavnik nevladinih organizacija “Pelikan” i “Šljuka” Kabil Jakupović. Nakon usvajanja odluke, odbornici su izglasali i zaključak kojim se obavezuje predsjednik Opštine da razmotri način da se na dijelu Knete omogući kontrolisani lov.

Lovci tvrde da je odluka SO, kojom je solana proglašena parkom prirode, u suprotnosti sa odlukom Vlade na osnovu koje je ministar poljoprivrede zaključio ugovor sa Javnim preduzećem za uzgoj i zaštitu divljači o korišćenju lovišta na teritoriji Ulcinja za period 2012-2022. Tim ugovorom, oblast Knete data je na korišćenje tom preduzeću…

“Odluka Vlade ima veću pravnu snagu od odluke SO Ulcinj. Zbog toga skupštinska odluka kojom je obuhvaćen i prostor Knete, ugrožava djelatnost JP kao službe od javnog interesa”, stoji u dopisu koji su direktor JP Ajet Zaga i predstavnik lovačkih udruženja Kabil Jakupović dostavili Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Zaga i Jakupović su, kako navode, zbog evidentnih nedostataka predložili izmjene odluke tako što bi teritorija parka prirode ostala zaštićena u površini od 758 hektara dok bi za preostali dio ostao na snazi ugovor Ministarstva poljoprivrede i JP.

“Ramsarska konvencija definiše zaštićeni pojas od sedam do dvanaest odsto u odnosu na ukupnu teritoriju parka. Solana ima 15 miliona kvadrata, evo neka zaštite i do 70 odsto, samo da na ostalom dijelu dozvole lov, gdje se inače i lovilo decenijama unazad”, tvrde lovci.

U Ministarstvu poljoprivrede ističu da nema smetnji da se pristupi eventualnim izmjenama i dopunama odluke o proglašenju solane za park prirode u skladu sa procedurama utvđenim zakonom.
U MORT-u, lovcima su odgovorili da je neophodno pokrenuti postupak revizije, koji se podnosi Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine. Predstavnici javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači anagažovali su poznatog slovenačkog ornitologa Boruta Stumbergera koji je zaključio da postoji mogućnost lova u Kneti pod određenim uslovima a da se pritom ne ugrožava zaštita parka prirode.

“Cijelu dokumentaciju Nrekiću smo dostavili polovinom novembra ali odgovora još nema. Ne znamo ni da li je zahtjev za pokretanje postupka za izradu studije revizije proslijeđen Agenciji pa smo se i njima obratili par dana prije Nove godine. Čekamo odgovore”, kažu u JP.

Lovci ističu da im se u kontinuitetu oduzimaju lovišta.
“Šasko jezero, Ada i Stara solana proglašeni su rezevatima i tamo nam je zabranjen lov. Sada hoće da nam zabrane i na novoj solani, odnosno Kneti”, saopštili su oni.
Rekli su da, uprkos tome, i dalje na godišnjem nivou plaćaju nepromijenjeni iznos članarine od 60 eura.

Nrekić je Ministarstvu poljoprivrede krajem avgusta dao saglasnost za nastavak lova u dijelu solane prema zaključenom ugovoru sa JP.
Podsjetio je da je peticija sa 1.500 potpisa, uglavnom lovaca, dostavljena Skupštini i da su u toku aktivnosti na sazivanju sjednice lokalnog parlementa, na čijem dnevnom redu bi se našle izmjene i dopune odluke u tom dijelu.

“Dobio sam neku dokumentaciju iz JP, ali mislim nekompletnu tako da se nijesam dalje bavio tim problemom”, kazao je juče “Vijestima” Nrekić.

Source link

Preporučeno za vas