Elektotehnički fakultet u Podgorici preuredio multifunkcionalnu salu za nastavu uz podršku kompanije Quantox Technology

Elektotehnički fakultet u Podgorici preuredio multifunkcionalnu salu za nastavu uz podršku kompanije Quantox Technology


Renoviran je i posljednji amfiteatar Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici uz podršku i sponzorstvo kompanije Quantox Technology. Nekadašnja Svečana sala Elektrotehničkog fakulteta transformisana je u modernu i multifunkcionalnu Green Room salu, pružajući izuzetnu fleksibilnost za organizaciju nastavnog procesa, ispita, obuka i seminara.

“Smatramo da su fakulteti ključna mesta gde studenti dobijaju teorijsko i praktično znanje iz ove industrije koja stalno napreduje i menja se. Imajući u vidu upravo specifičnost IT tržišta, bitno je da okruženje u kojem se uči bude odgovarajuće i omogućava razmenu i savremenog praktičnog znanja kako bi sadašnji studenti, a budući IT profesionalci, na najbolji način bili pripremljeni za prave izazove koji ih čekaju. Moderna multifunkcionalna sala je važan korak ka tom cilju”, kaže Filip Karaičić, CEO kompanije Quantox.

Quantox Technology, ETF, Podgorica, Green Room
foto: Quantox Technology

Primijenjena savremena arhitektonska rješenja zadržala su korišćenje sale kao amfiteatar, sa mogućnošću modifikacije u računarsku učionicu i salu debatnog tipa.

“Izuzetno sam ponosan na ovaj projekat i zahvalan na partnerima kao što je Quantox koje prepoznaju da ulaganje u nauku nije trošak, već ulaganje u znanje i nove generacije. Oni će vrlo brzo pokucati na vrata kompanija i doprinijeti razvoju kao dobro obučeni i obrazovani perspektivni mladi ljudi. Želim da Green room sala bude omiljeno mjesto naših studenata koje će često posjećivati stručnjaci kompanije Quantox i dijeliti sa njima svoja ekspertska znanja”, rekao je tokom svečang otvaranja sale dekan Elektrotehničkog fakulteta, Prof. dr Saša Mujović.

Quantox Technology, ETF, Podgorica, Green Room
foto: Quantox Technology

Kompanija Quantox Technology otvorila je razvojni centar u Crnoj Gori kao dio streteškog plana razvoja, pružajući šansu mladima zainteresovanim za IT mogućnost za prvo radno iskustvo i rad sa svjetskim klijentima: https://www.vijesti.me/vijesti/tehno/568164/quantox-technology-otvorio-kancelariju-u-podgorici

Uz rastući tim posvećenih profesionalaca, kompanija Quantox technology nastoji da širi mogućnosti u IT industriji, a ulaganje u znanje jedan je od glavnih ciljeva.

Zajedno, gradimo put do znanja koje pravi razliku.

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas