Država bi mogla ispaštati zbog dodjele stanova

Država bi mogla ispaštati zbog dodjele stanova


Zamjenica zaštitnika ljudskih prava i sloboda Snežana Armenko upozorila je Ministarstvo odbrane da bi zbog nepostupanja u slučaju raspodjele stanova i sudskih presuda mogla ispaštati država Crna Gora.

”Nastavljanje s ovakvom praksom i istrajavanje u nepostupanju po nalozima i pravnim stavovima suda izraženim u pravosnažnim sudskim odlukama… može imati za posljedicu vođenje drugih postupaka kako na domaćem, tako i na međunarodnom nivou i može ishodovati utvrđivanjem odgovornosti države za naknade štete”, navodi u upozorenju Armenko.

Armenko je, takođe, uputila podnosioca pritužbe da ukoliko u konačnom odlučivanju nadležnih ne uspije izdejstvovati odluku na način na koji su uputili redovni sudovi, ima mogućnost podnošenja tužbe Osnovnom sudu u Podgorici i “da zahtijeva da sud odluku o dodjeli stana zamijeni svojom odlukom”.

Ministarstvo je 2010. godine raspisalo oglas za davanje 100 stanova u zakup, s pravom otkupa po povoljnijim uslovima, za više kategorija lica, od čega se civilnim licima na službi u Vojsci daje sedam stanova. Među njima je i podnosilac pritužbe.

”Nesumnjivo je da tuženi u periodu od nepunih 12 godina nije okončao raspodjelu stanova po oglasu koji je raspisao u maju mjesecu 2010. godine, te da u periodu dužem od 10 godina nije postupao u skladu sa zakonom time što nije izvršavao pravosnažne sudske presude na način kako je to trebalo, shodno uputstvima datim u tim presudama, što sve ukazuje da postupak nerazumno traje”, navodi se u zaključnim ocjenama.

Konačna raspodjela predmetnih stanova još nije izvršena.

Zaštitnik ocjenjuje da je u pitanju relativno složen postupak. Međutim, nakon utvrđenih nepravilnosti u prvom sudskom postupku koji je pokrenut nakon prve izvršene raspodjele stanova, kao i nakon datih sugestija u pravosnažnim presudama nadležnog suda o ocjeni zakonitosti rješenja iz te raspodjele, tuženi je bio u mogućnosti da ukazane nepravilnosti otkloni u kraćem periodu. Naprotiv, Ministarstvo je u ponovnom postupku počinio iste nepravilnosti u odnosu na tužioca i kasnije ih u narednim raspodjelama ponavljao, istrajavajući u nepoštovanju naloga i uputa redovnih sudova.

”Dužina trajanja postupka je isključivo rezultat odugovlačenja postupka od strane tuženog i njegovog nepostupanja po primjedbama i jasno iznijetim stavovima suda da se podnosilac pritužbe u predmetnom postupku raspodjele ne može smatrati licem koje je prikazalo netačne podatke (o svojoj stambenoj situaciji), već da ga treba uvrstiti u rang listu, što tuženi u dužem periodu nije učinio,” navodi se u mišljenju Armenko.

U mišljenju je utvrđeno da je u periodu od 2010. godine do dana podnošenja pritužbe, podnosiocu pritužbe povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku iz Ustava Crne Gore i Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Armenko je dala preporuku Ministarstvu odbrane da u što kraćem roku pristupi sprovođenju postupka raspodjele stanova iz 2010. godine i da donese konačnu odluku u skladu sa zakonom, kao i da u svim budućim ovakvim i sličnim situacijama postupa po pravnosnažnim odlukama sudova “budući da organi nemaju diskreciono pravo da odlučuju koju pravnosnažnu sudsku odluku će sprovesti ili neće”.

Ona je takođe dala preporuku Osnovnom sudu u Podgorici da bez odlaganja sprovede postupak izvršenja radnje koju može izvršiti samo izvršni dužnik – Ministarstvo – u ovom predmetu. Mš. R.

100

stanova davalo je Ministarstvo odbrane 2010. godine u zakup na neodređeno vrijeme s pravom otkupa po povoljnijim uslovima. Stanovi se nalaze na teritoriji Podgorice, Nikšića, Tivta i Ulcinja

Vijesti

Source link

Preporučeno za vas