Stan prijavila u vanrednom imovinskom kartonu krajem jula: Gordana Reljić

Direktorica bolnice u Brezoviku dobila stan od Vlade, ali ga nije prijavila na vrijeme


Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, ona je bila dužna da u roku od 30 dana od upisa nepokrenotsti dostavi vanredni imovinski karton koji tretira uvećanje imovine vrijednosti preko 5.000 eura. S obzirom na to da to nije uradila u zakonskom roku, ASK je utvrdio da je prekršila Zakon
Edit

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) donijela je prvu od očekivane dvije odluke o kršenju Zakona o sprečvanju korupcije koja se odnosi na funkcionere koji su dobili stan ili stambeni kredit po povoljnim uslovima.

Prva odluka donijeta je u slučaju direktorice Specijalne bolnice za plućne bolesti u Brezoviku, koja nije u zakonskom roku prijavila stan koji je dobila od Vlade pod povoljnim uslovima.

Prema dokumentu koji je po nalogu premijera Duška Markovića u avgustu objelodanila Vladina Komisija za stambena pitanja, stotinjak osoba dobilo je stanove ili stambene kredite, a sredinom febrara odlučeno je da se direktorici Gordani Reljić dodijeli stan od 78 metara kvadratnih.

Prema Zakonu o sprečavanju korupcije, ona je bila dužna da u roku od 30 dana od upisa nepokrenotsti dostavi vanredni imovinski karton koji tretira uvećanje imovine vrijednosti preko 5.000 eura.
S obzirom na to da to nije uradila u zakonskom roku, ASK je utvrdio da je prekršila Zakon.

Direktorica je kazala da je nakon rješenja o dodjeli stana krenula u proceduru svih obaveza koje su vezane za njegovu uknjižbu.

„Takođe je dodala da s obzirom da do sada nije imala ništa što bi mogla pokloniti i dobiti, te nije bila u saznanju da je potrebno prijaviti promjenu imovine ASK u intervalu od mjesec dana. Imenovana je još istakla da je isto uradila čim je dobila informaciju da je to neophodno uraditi“, navodi se u odluci.

Prema imovinskom kartonu, direktorica je stan prijavila u vanrednom imovinskom kartonu krajem jula.

U njemu se ne navode uslovi pod kojim je dobila stan od države.
Ona je kazala da se radi o imovini koja je stečena tokom 2019. godine i koju bi zasigurno prijavila do marta 2020, kada se prijavljuju redovni godišnji imovinski kartoni za prethodnu godinu.

„Takođe je dodala da kao doktor medicine nije upoznata sa obavezama iz Zakona o sprečavanju korupcije…,“ navodi se u odluci koju potpisuje pomoćnik direktora Savo Milašinović.

Agencija je u septembru saopštila da su pokrenuli prekršajne postupke protiv dvoje javnih funkcionera koji nisu na vrijeme prijavili stanove pod povoljnim uslovima.

Međutim, saopštili su i da su evidentirali da to nije uradilo još troje javnih funkcionera, ali u odnosu na koje je nastupila zastarjelost za pokretanje prekšajnog postupka.

Source link

Preporučeno za vas