Da biste postali registrovani lobista morate da prođete obuku

Da biste postali registrovani lobista morate da prođete obuku


Za dvodnevnu obuku budući registrovani lobisti moraju da izdvoje 44.270 dinara. A kada je završe polažu ispit.

Uspešni će dobiti certifikat i uslov da se upišu u registar.

Dragan Sikimić iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da oni vode registre evidencije, obuke, ispite i izdaju certifikate, ali i kasnije kontrolišu lobiste.

Postojaće i sankcije. "Pored uobičajenih sankcija, po mom mišljenju, najozbiljnija sankcija je brisanje iz registra lobista u slučaju kršenja pravila", kaže Sikimić.

Pravila su zapisana u pravilnik i priručnik – između ostalog važeći propisi, ustavna uređenja, antikorupcijska pravila.

"Kažu da su glavne osobine dobrog lobiste lični integritet i socijalna mreža, sposobnost i poznavanje veštine i strategija pregovaranja i ubeđivanja", ističe Nenad Vuković iz Društva lobista Srbije.

Oni koji su u tom poslu već decenijama potvrđuju da je vešt pregovarač onaj koji ne poklekne kad plan A propadne, i uvek ima B.

"Suština je da vi od prvog kontakta sa klijentom pa zatim od kontakta sa lobiranim licem da se vi vrlo dobro upoznate sa onim što je zahtev naručioca lobiranja, da vi kroz svoju veštinu kroz svoje znanje ubedite onog ko je donosilac odluke da je ono što je interes vašeg klijenta, da se određeni zakonski propis donese, izmeni ili ukine, da je to ustvari i u javnom interesu", objašnjava Vuković.

Nemoguće da od avgusta niko nije lobirao

U Transparentnosti Srbija podsećaju da pored registrovanih lobista mogu da lobiraju i neposredno zainteresovana lica koja rade za sebe i za svoje firme, i predstavnici udruženja koji zastupaju interese članova.

Primećuju da od avgusta kada je Zakon stupio na snagu nema aktivnosti.

Nemanja Nenadić kaže da je nemoguće da se donosiocima odluka na republičkom i lokalnom nivou niko nije obraćao.

"Glavna stvar je da se prati ko pokušava da utiče na donošenje odluka bilo da to čini postpajući u skladu sa zakonom o lobiranju ili na neki drugi način – to je ono što mi treba da dobijemo kao građani, informaciju od državnih organa ko je pokušao da dođe do njih za šta se zalagao i sa kakvim argumentima", navodi Nenadić.

Ono što bi bila važna dopuna zakona, kažu, je da državni organi objavljuju ko im se obraćao, unapred, ne čekajući bilo čiji zahtev.Izvor

Preporučeno za vas