"Češljaće" bogatstvo političara

"Češljaće" bogatstvo političara
IZRADA Nacrta zakona o poreklu imovine je pri kraju i uskoro će se naći na javnoj raspravi, potvrđeno je za “Novosti” u Ministarstvu pravde. Kako objašnjavaju u ovom resoru, zakon bi trebalo da omogući unakrsnu proveru imovine i prihoda određene osobe i da ustanovi postoji li nezakonito sticanje bogatstva. – Cilj Ministarstva pravde i Ministarstva finansija, kao i cele Vlade, jeste da Srbija dobije kvalitetan i primenljiv zakon, koji će značajno unaprediti borbu protiv sive ekonomije i finansijskog kriminala. On će dati državi efikasan mehanizam da utvrdi da li se neko nezakonito bogatio, i ukoliko jeste, imovina koja je nezakonito stečena biće drakonski oporezovana – kažu u Ministarstvu. Takođe dodaju da se članovi radne grupe iz redova Ministarstva pravde, Ministarstva finansija i Poreske uprave, nalaze u finalnoj fazi izrade Nacrta teksta zakona. Kada usaglase sva rešenja, Nacrt će biti javno dostupan i biće otvorena javna rasprava. Očekuje se da se novi propis, koji je inače najavljivan godinama unazad, nađe pred poslanicima početkom sledeće godine. Na njegovom udaru naći će se korumpirani funkcioneri, političari, privrednici… Sa izradom zakona počelo se još u vreme kada je ministar pravde bio Nikola Selaković, ali za njegovu finalizaciju nije bilo uslova jer su Srbiji nedostajali važni propisi vezani za finansijski i privredni kriminal i korupciju. SUZBIJANjE KORUPCIJE KAKO bi sistem počeo efikasno da funkcioniše od 1. marta 2018, državni službenici i nosioci pravosudnih funkcija morali su da prođu specijalizaciju i obuku. Takođe, trebalo im je obezbediti potrebne stručne i infrastrukturne kapacitete – kažu u resoru pravde. – Više od 300 sudija, tužilaca i policijskih službenika prošlo je obuku i formirani su regionalni centri za borbu protiv korupcije u Nišu, Beogradu, Kraljevu i Novom Sadu. U Ministarstvu podsećaju da je Narodna skupština, na predlog tog ministarstva, krajem novembra 2016, usvojila Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije, kao i izmene i dopune KZ, kojima je uveden set novih dela protiv privrede. PROČITAJTE I: Srbi teško do imovine – Detaljno su definisana krivična dela sa koruptivnim elementima, sa posebnim naglaskom na finansijski kriminal. Novi propisi uveli su i sasvim novi sistem u organizaciju rada sudova i tužilaštava i drugih organa. Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa je glavni stub borbe protiv korupcije i kriminala, i bez njegove pune primene nije bilo svrsishodno donositi prateće zakone u ovoj oblasti. Sada, kada su postavljene sistemske osnove za efikasnu borbu protiv korupcije i finansijskog kriminala, može se finalizovati nacrt ovog zakona – zaključuju u Ministarstvu pravde.Izvor

Preporučeno za vas