Brnabić: Vraćamo se s dobrim rezultatom za Srbiju

Brnabić: Vraćamo se s dobrim rezultatom za SrbijuIma­li smo mno­go do­brih sa­sta­na­ka i či­ni mi se da se vra­ća­mo sa do­brim re­zul­ta­tom za Sr­bi­ju i sa novim do­dat­nim raz­u­me­va­njem sa SAD, rekla je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić koja je predvodila srpsku delegaciju na zasedanju Generalne skupštine UN u Njujorku.Izvor

Preporučeno za vas