Miroslav Brajović

Brajović nije prijavio sve prihode porodice


Brajoviću se spočitava da nije u redovnom godišnjem imovinskom kartonu za prošlu godinu prijavio gotovo 1.500 eura koje je primio iz Željezničkog prevoza, ali ni gotovo 1.200 koje je primila njegova supruga Ljubinka Brajović iz “Berberina”
Edit

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je odbornik Demokratskog fronta u Skupštini gradske opštine Golubovci Miroslav Brajović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, jer u svom imovinskom kartonu nije prijavio sve prihode svoje porodice.

Brajoviću se spočitava da nije u redovnom godišnjem imovinskom kartonu za prošlu godinu prijavio gotovo 1.500 eura koje je primio iz Željezničkog prevoza, ali ni gotovo 1.200 koje je primila njegova supruga Ljubinka Brajović iz “Berberina”.

Odobrnik je Agenciji kazao da lični dohodak koji prima varira u zavisnosti od slanja na putevima (dnevnice, noćni rad, kilometar), ali i da razlika koju nije prijavio iznosi nepunih 1.100 a ne oko 1.500 eura.

Dodao je da njegova suprgruga nije primila pomenuta sredstva i da će dostaviti dokaze za to, ističući da misli da je njena kompanija pošla u stečaj i da ona mjesecima ne radi u toj firmi.
Međutim, Agencija je utvrdila da dokazi koje je dostavio nisu od uticaja i utvrdio da je nezakonito dostavio imovinski karton sa netačnim i nepotpunim podacima.

Agencija je juče objavila odluku kojom je utvrdila da je v.d. direktor Centra za kulturu i sport u Andrijevici Marko Vukić prekršio Zakon, jer nije dostavio redovan godišnji imovinski karton za prošlu godinu.
Karton se mora dostaviti do kraja marta za prethodnu godinu.
Vukić je kazao “da je njegovo kašnjenje nesporno, da je nastalo nenamjerno usljed njegovih redovnih obaveza te da je izvještaj dostavio 11. aprila”.

Njima, po Zakonu, slijedi novčana kazna od 500 do 2.000 eura.

Source link

Preporučeno za vas