Sa litije u Nikšiću

Akademska zajednica iz Srbije poslala apel da se riješi kriza u Crnoj Gori


Upućen je poziv da se svima u Crnoj Gori omogući pravo na okupljanje, protest i javno iskazivanje stavova, da se državni organi Srbije direktnije angažuju u obavještavanju međunarodne javnosti kroz relevantne institucije i forume o ugroženosti ljudskih i imovinskih prava i potencijalnim rizicima koji iz toga mogu proisteći, i da u bilateralnom dijalogu sa predstavnicima Crne Gore pomognu u rješavanju problema
Edit

Oko 100 predstavnika akademske zajednice i građanskih aktivista iz Srbije apelovali su danas da se što prije pristupi izmjenama Zakona o slobodi vjeroispovijesti koje bi proistekle iz dijaloga države i predstavnika svih tradicionalnih vjerskih zajednica u Crnoj Gori, i da crnogorska država i Srpska pravoslavna crkva uz podršku Venecijanske komisije i Evropske unije zaključe ugovor kojim bi se trajno riješilo pitanje funkcionsanja SPC.

Upućen je poziv da se svima u Crnoj Gori omogući pravo na okupljanje, protest i javno iskazivanje stavova, da se državni organi Srbije direktnije angažuju u obavještavanju međunarodne javnosti kroz relevantne institucije i forume o ugroženosti ljudskih i imovinskih prava i potencijalnim rizicima koji iz toga mogu proisteći, i da u bilateralnom dijalogu sa predstavnicima Crne Gore pomognu u rješavanju problema.

Apelovali su da se predstavnici Evropske unije, na tehničkom i političkom nivou, direktno angažuju na pružanju pomoći i da se istaknuti pojedinci i predstavnici različitih interesnih grupa u Srbiji i drugim državama na Balkanu “suzdrže od neistinite interpretacije i manipulacije istorijskim, pravnim i političkim činjenicama, koja za rezultat ima dalju eskalaciju i antagonizaciju, već ionako u velikoj meri podijeljenih društava u ovim državama”.

Između ostalog, kao sporno u vezi sa zakonom navodi se da se njime kreira pravni okvir za nacionalizaciju imovine tradicionalnih verskih zajednica, kao i da se direktno zadire u pravo svojine koje je zagarantovano Ustavom Crne Gore.

“Primjena ovog zakona, koja je u suprotnosti sa velikim brojem osnovnih načela na kojima funkcioniše EU, mogla bi značajno da ugrozi napredovanje Crne Gore, a indirektno i drugih balkanskih država, u procesu pridruživanja EU imajući u vidu da bi bilo nezamislivo zatvaranje poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, u uslovima primjene zakona kojima se direktno i na diskriminatoran način krše ljudska prava i uvodi neizvjesnost u pravni poredak”, ocijenjeno je u apelu.

Apel su potpisali predsjednik SANU Vladimir Kostić, profesori Ekonomskog fakulteta Danica Popović i Milojko Arsić, profesor Filozofskog fakulteta Ljubodrag Dimić, profesori Pravnog fakulteta u Beogradu i Novom Sadu Boris Begović i Goran Milošević, istoričar Dejan Ristić i više od 90 predstavnika akademske i građanske javnosti Srbije.

Source link

Preporučeno za vas