Sa današnje sjednice Skupštine

Agencija se nije mogla izjasniti o zakonitosti nove pomoći za MA


Vlada dostavila nepotunu dokumentaciju Agenciji za zaštitu konkurencije. Nurkoviću kaže da se “drže onoga” što je napisao Diloit
Edit

Agenciji za zaštitu konkurencije (AZK) dostavljen je nepotpuni materijal za donošenje konačne odluke o usklađenosti predloga zakona o ulaganju, konsolidaciju i razvoju “Montengro Airlinesa” sa propisima o državnoj pomoći.

To je navedeno u mišljenju AZK koje je dostavljeno poslanicima u parlamentu koji je usvojio Zakon o konsolidaciji nacionalno-avioprevoznika Montengro Airlinesa koji predviđa da Vlada sa 155 miliona pokuša da spasi nacionalnog avio-prevoznika.

“Dokumentacija podnijeta  AZK kojom se dokazuje opravdanost u potpunosti ne sadrži procjenu o mogućem povratu izvršnog ulaganja u periodu u kojem će biti ostvareno. Rok za postupanje AZK na raspolaganju bio je vrlo kratak. U samoj dokumentaciji nijesu ispoštovani suštinski zahtjevi u pogledu testa subjekata u tržišnoj ekonomiji, odnosno, da će doći do prinosa kapitala u razumnom roku koji će državi obezbijediti povrat ulaganja i nijesu obezbijeđeni dokazi da je ispunjen osnovni uslog koji opravdava osnovno načelo subjekata u tržišnoj ekonomiji” navodi se u mišljenju AZK, koje je u parlamentu pročitala Draginja Vuksanović Stanković (SDP).

U mišljenju se navodi da se ono ne odnosi na ekonomsku opravdanost ulaganja, ali se ukazuje na nepotpunost dokaza na osnovu kojih se može donijeti odluka o primjeni načela subjekata u tržišnoj ekonomiji.

Ministar saobraćaja Osman Nurković je kazao da je AZK dostavila mišljenje ministarstvu  23. decembra, pa je taj resor onda poslao dodatno analizu revizorske kuće Diloit i onda su iz AZK danas ponovo poslali dodatno mišljenje.

“To je zapravo zapisnik gdje kažu da se vraćaju na mišljenje od 23. decembra. Neodređeni su i mi se držimo toga da je ovo zaista interes države i držimo se ovog  što je uradio Diloit da je ovo u skladu sa evropskim procedura i u skladu sa zakonom” rekao je Nurković.

Diloit je ocijenio da su planirana ulaganja države u MA opravdana, uvažavajući načelo investitora u tržišnoj ekonomiji. Oni navode da su ovaj zaključak donijeli na bazi pretpostavki i analiza koje su urađene na osnovu podataka dobijenih od rukovodstva kompanije, uz ogradu da su dobijeni podaci tačni.

Predsjednik Odbora direktora MA Nikola Vukićević je kazao da je činjenica da MA duguje novac, te da je predlog zakona omogućiti da se on vrati u budžet. 

“Ako se ne usvoji predlog zakona nacionalni avio-prevoznik od 1. januara 2020. neće postojati. Direktna  budžetu od MA  je skoro 30 miliona eura, a efekti po privredu su oko 180 miliona eura. Ne treba  upoređivati Aerodrome Crne Gore sa MA, jer su aerodromi visoko profitabilni. Ove godine će se dati 12,5 miliona za zakup aviona  i zato  se radi sa minusom. Nijedno drugo preduzeće nije u takvoj situacji. Iza svke cifre koju smo prezentirali stojimo”, kazao je Vukićević.

Raško Konjević (SDP) je podsjetio Nurkovića na stav EK koja je saopštila da je pravilno rješavanje slučaja MA važan test za funkcionisanje sistema kontrole državne pomoći i za dalji napredak u pregovorima za poglavlje 8.

“Imamo ozbiljan znak pitanja u razgovorima sa EK, jer se radi ovaj zakon mimo institucija koje su nezavisne.Obratite pažnju na ovo što kažu iz AZK, jer ćete izazvati probleme u pregovorima sa EK. Ako ovo bude kako ste zamislili ministre nema problem da vam kažem da ste u pravu” rekao je Konjević.

Nurković je kazao da je predlog zakona “rezultat mnogo održanih sastanak i analiza” i da “benefiti od rada MA prevazilaze troškove ulaganja, a stečaj bi imao nesagledive posljedice.

“Siguran sam da smo donijeli dobru odluku, svjesni žrtve koju moramo da donesemo.Nikada nijesam dezinformisao javnost o podacima koji se odnose na MA, a daje se u javnosti prostor nekompetentnim licama da komentarišu odluke Vlade. Druge opcije za opstanak kompanije nema, a ako je neko drugi ima neka da argumente. Na ovaj način sačuvaćemo 400 radnih mjesta, a doprinos kompanije privredi i budžetu je do 200 miliona godišnje ” kazao je Nurković.

Amandmani

Boris Mugoša (SD) je kazao da su predali amadnmane čija je suština da brišu kamate i eventualna sporna potraživanja odnosno da se precizira da je pomoć države do 155 miliona, a ne da se na tu cifru dodaju kamate i potraživanja.

“Dalje, ako se pokaže da kompanija ne može da ispoštuje plan konsolidacije onda ne možemo dozvoliti kupovinu novih aviona. Ako se usvoje usvoje naše sugestije podržaćemo predlog zakon” rekao je Mugoša.

Nikola Rakočević (DPS) je kazao da su saglasni sa amandmanima SD -a jer ne treba davati novac za nove avione ako se pokaže da plan kkonsolidacije ne daje rezultate.

Source link

Preporučeno za vas